Badania profilaktyczne dla kierowców

Przychodnia „Romet” wykonuje wszystkie niezbędne badania, które są konieczne do wydania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów samochodowych dla wszystkich możliwych kategorii.

Wszystkie badania dla kierowców prowadzone są przez lekarzy posiadających odpowiednie uprawnienia wydane przez wojewodę.

Dostępność wszystkich koniecznych badań oraz Pracowni psychotechnicznej, zaświadczenie lekarskie oraz psychotechniczne można uzyskać podczas jednej wizyty.

Zakres usług oferowanych w przychodni „Romet” Bydgoszcz:

  • Badania lekarskie na prawo jazdy – orzeczenie dla wydziału komunikacji
  • Badania dla kierowców zawodowych – kategorie: A, B, C, D, C+E, D+E (zgodne z ustawą o transporcie drogowym)
  • Pozostali kierowcy, którzy nie podlegają ustawie o transporcie drogowym

Badania dla kierowców w Bydgoszczy można wykonać w wybranym przez siebie ośrodku – nie musi być to placówka wyznaczona przez szkołę jazdy!

Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia ceny za badania lekarskie kierowców są takie same na terenie całego kraju – obecnie stawka wynosi 200 zł. Badanie te są warunkiem niezbędnym do założenia Profilu Kandydata na Kierowcę, otrzymania lub odnowienia uprawnień do kierowania pojazdem.

Pierwszym krokiem jest ustalenie terminu badania lekarskiego na prawo jazdy w Bydgoszczy. W tym celu należy zgłosić się do przychodni osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Należy zarezerwować sobie ok. 20 minut, jednakże zazwyczaj badanie trwa znacznie szybciej.

Samo badanie na prawo jazdy nie wymaga specjalnego przygotowania, zalecamy jednak, żeby być wypoczętym. Podczas badania nie wolno znajdować się pod wpływem środków odurzających.