Badania dla kierowców


Przychodnia „Romet” wykonuje wszystkie niezbędne badania, które są konieczne do wydania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów samochodowych dla wszystkich możliwych kategorii.

Wszystkie badania dla kierowców prowadzone są przez lekarzy posiadających odpowiednie uprawnienia wydane przez wojewodę.

Dostępność wszystkich koniecznych badań oraz Pracowni psychotechnicznej, zaświadczenie lekarskie oraz psychotechniczne można uzyskać podczas jednej wizyty.

Zakres usług oferowanych w przychodni "Romet" Bydgoszcz:

 • Badania lekarskie na prawo jazdy – orzeczenie dla wydziału komunikacji
 • Badania dla kierowców zawodowych – kategorie: A, B, C, D, C+E, D+E (zgodne z ustawą o transporcie drogowym)
 • Pozostali kierowcy, którzy nie podlegają ustawie o transporcie drogowym

Badania dla kierowców w Bydgoszczy można wykonać w wybranym przez siebie ośrodku – nie musi być to placówka wyznaczona przez szkołę jazdy!

Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia ceny za badania lekarskie kierowców są takie same na terenie całego kraju - obecnie stawka wynosi 200 zł. Badanie te są warunkiem niezbędnym do założenia Profilu Kandydata na Kierowcę, otrzymania lub odnowienia uprawnień do kierowania pojazdem.

Pierwszym krokiem jest ustalenie terminu badania lekarskiego na prawo jazdy w Bydgoszczy. W tym celu należy zgłosić się do przychodni osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Należy zarezerwować sobie ok. 20 minut, jednakże zazwyczaj badanie trwa znacznie szybciej.

Samo badanie na prawo jazdy nie wymaga specjalnego przygotowania, zalecamy jednak, żeby być wypoczętym. Podczas badania nie wolno znajdować się pod wpływem środków odurzających.

Co należy ze sobą zabrać?

 • Okulary lub soczewki w przypadku wady wzroku
 • Aparat słuchowy w przypadku wady słuchu
 • Stare prawo jazdy, przy przedłużaniu terminu ważności (ewentualnie ustalić rok, w którym było wydane po raz pierwszy)
 • Dokumentację medyczną, o ile jest w posiadaniu np.: wyniki badań laboratoryjnych, posiadane opinie specjalistyczne, EKG, EEG, RTG itp.
 • Wydane przez lekarza prowadzącego aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia - w przypadku osób przewlekle chorujących
 • Inną ważną dokumentację medyczną
 • Pieniądze na badanie ;)

W czasie badania lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia:

 • narządu wzroku oraz słuchu
 • układu ruchu oraz równowagi
 • układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego
 • układu nerwowego (w tym padaczki)
 • obturacyjnego bezdechu podczas snu
 • czynności nerek, cukrzycy, stanu psychicznego
 • objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu, innych środków odurzających, stosowania leków mogących mieć wpływ na zdolność do kierowania pojazdami oraz innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia
 • Lekarz przeprowadza wywiad z badanym i na jego podstawie wypełnia odpowiednie dokumenty.
 • W przypadku, kiedy lekarz stwierdzi poważną wadę wzorku lub inną chorobę, może on skierować badanego na wizytę specjalistyczną. Badanie będzie mogło być ukończone dopiero w momencie, kiedy badany dostarczy odpowiednią dokumentację medyczną.
 • Nie przeprowadza się żadnych prób wysiłkowych.
 • Po ukończeniu badania dla kierowców, lekarz wydaje specjalne orzeczenie, w którym znajdą się ewentualne kody ograniczeń (oznaczać mogą np. konieczność prowadzenia pojazdu w okularach lub soczewkach). Z otrzymanym orzeczeniem należy zgłosić się do Wydziału Komunikacji).