Przychodnia posiada Certyfikat ISO 9001:2008.

Medycyna pracy

Ustawa o służbie Medycyny Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom profilaktycznej opieki medycznej, poprzez zawarcie umowy z uprawnioną placówką medyczną.

Jako doświadczona Przychodnia pomagamy Państwu wywiązać się z obowiązków określonych przez przepisy.