Przychodnia Romet

Medycyna pracy

Medycyna pracy jest gałęzią medycyny, która odpowiada za kompleksową opiekę nad osobami pracującymi oraz rozpoznawanie i leczenie chorób spowodowanych szkodliwymi czynnikami środowiska pracy. Podstawową działalnością Medycyny pracy jest diagnostyka, leczenie i profilaktyka chorób zawodowych, jednak Medycyna pracy obejmuje również orzecznictwo wynikające z przepisów kodeksu pracy.

W ramach naszego Centrum Medycyny Pracy przeprowadzamy badania profilaktyczne dla wszystkich stanowisk pracy. Nasza oferta skierowana jest dla firm szukających przychodni, w której mogliby przeprowadzać badania z zakresu medycyny pracy dla swoich pracowników. Przeprowadzamy badania wstępne, okresowe i kontrolne dla stanowisk zarówno narażonych jak i nie narażonych na czynniki niebezpieczne, w tym prace związane z:

 • z prowadzeniem samochodu służbowego
 • z prowadzeniem wózka widłowego
 • pracą na wysokości
 • pracą z czynnikami biologicznymi
 • badaniami dla przyszłych kierowców kat. B
 • badaniami sanitarno-epidemiologicznymi
 • pracą związaną z posługiwaniem się bronią,
 • badaniami na broń lub badaniami do broni
 • pracą przy komputerze
 • pracą w narażeniu na stres
 • pracą wymagającą pełnej sprawności psychofizycznej

Nasze Centrum Medycyny Pracy realizuje badania dla wszystkich stanowisk pracy w jeden dzień i dbam o jakość oferowanych usług. Dlatego podnosimy standardy Medycyny pracy i staramy się, żeby badania realizowane były w najdogodniejszy dla pacjentów sposób. Zapewniamy również kontrole stanowisk pracy i udział lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami w zakładowych komisjach BHP.

Udział lekarza jest obligatoryjny i powinien odbywać się w ramach sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami. Kwestię tę reguluje przepis § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69, poz. 332 z późn. zm.).