Nowe obowiązki w zakresie badań okresowych dla pracowników

Stan epidemii obowiązuje w Polsce od 20 marca 2020 roku. Decyzją Ministerstwa Zdrowia zostaje on od 16 maja 2022 przekształcony w stan zagrożenia epidemicznego. W związku z tym, z dniem ogłoszenia przestały obowiązywać przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu. W szczególności odwieszeniu uległo wykonywanie następujących obowiązków dotyczących:

  • badań okresowych pracowników, którym podlegają na podstawie art. 229 § 2 zdanie pierwsze ustawy Kodeks pracy),
  • wydawania przez pracodawcę skierowań na badania okresowe na podstawie art. 229 § 4a Kodeksu pracy),
  • badań okresowych po zaprzestaniu pracy w kontakcie z substancjami i czynnikami rakotwórczymi lub pyłami zwłókniającymi lub po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami na podstawie art. 229 § 5 Kodeksu pracy).

Zmiana ta niesie za sobą nowe obowiązki dla pracodawców, ponieważ po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonanie zawieszonych obowiązków i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania danego stanu.

Dodatkowo orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo od dnia odwołania stanu epidemii. Pracodawcy mają zatem czas do połowy listopada na przeprowadzenie zaległych badań profilaktycznych i okresowych.

Już teraz umów się na wizytę i przeprowadź niezbędne badania dla swoich pracowników! Rejestracji wizyty dokonasz wygodnie pod tym adresem, możesz też zadzwonić pod dedykowany numer: +48 506 090 290
Jeżeli nie masz jeszcze umowy, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 52 344 08 88 lub mailowo biuro@przychodnia-romet.pl