Gabinet pielęgniarek środowiskowych i położnej POZ

Świadczenia są udzielane w godz. 08:00- 18:00 oraz w godz. 08:00-10:00 w przychodni.

Pielęgniarka i położna środowiskowo-rodzinna ściśle współpracuje z lekarzem rodzinnym i na jego zlecenie udziela świadczenia pielęgniarskie w domu pacjenta. Pacjentów zadeklarowanych do POZ obejmują opieką 3 pielęgniarki środowiskowo-rodzinne i jedna położna.

Położna środowiskowa sprawuje opiekę położniczą oraz ginekologiczną nad osobami płci żeńskiej oraz noworodkami do 2 miesiąca życia. Opieka realizowana jest w warunkach ambulatoryjnych lub w domu pacjentki (w uzasadnionych przypadkach). Świadczenia są udzielane w terminie uzgodnionym z pacjentką lub – w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia – w dniu zgłoszenia. Realizowane są na podstawie zaleceń lekarza lub odpowiedniego skierowania.

Wizyty obejmują m. in.: rozpoznanie problemów zdrowotnych, planowanie i realizacja świadczeń profilaktycznych (w granicach posiadanych kompetencji), promocję zdrowia, edukacja kobiet w ciąży, przygotowanie kobiet do porodu i rodzicielstwa.

Rodzice powinni wybrać położną jeszcze zanim dojdzie do narodzin dziecka, a zgłosić jej ten fakt po wypisaniu noworodka do domu. Pozwoli to osiągnąć główny i podstawowy cel opieki profilaktycznej, czyli jak najwcześniejsze objęcie go opieką, w niezwykle ważnym okresie przystosowywania się do środowiska zewnątrz macicznego oraz monitorowanie przebiegu karmienia piersią.

Pierwsza wizyta położnej środowiskowej powinna nastąpić w ciągu 48 godzin po opuszczeniu szpitala przez matkę i noworodka lub chwili zgłoszenia telefonicznego, ustnego, pisemnego.