Podstawowa opieka zdrowotna

Home / Podstawowa opieka zdrowotna

Lekarze POZ i medycyny pracy

Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej realizuje opiekę lekarską nad ubezpieczonym pacjentem oraz koordynuje udzielanie wszelkich świadczeń przez współpracujący z nim personel medyczny.

Pacjent może zgłosić się do lekarza POZ zawsze, kiedy ma problem zdrowotny. Lekarz ten kieruje procesem leczenia i w wypadku konieczności dalszych badań i leczenia u lekarza specjalisty, wyda odpowiednie skierowania.

Pielęgniarka i położna POZ

Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej realizuje opiekę pielęgniarską w obszarze profilaktyki chorób, świadczeń pielęgnacyjnych, leczniczych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia.

Pielęgniarka POZ na zlecenie lekarza wykonuje zastrzyki oraz zabiegi w odpowiednio i nowocześnie wyposażonym gabinecie lub w domu pacjenta.

Położna POZ realizuje pielęgnacyjną opiekę położniczą i ginekologiczną nad osobami płci żeńskiej oraz noworodkami do 2 miesiąca życia.

Świadczenia gwarantowane położnej POZ obejmują wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych, w przypadkach uzasadnionych – w domu pacjentki, wizytę patronażową oraz profilaktyczną. Więcej informacji w zakładce położna środowiskowa