Podstawowa opieka zdrowotna


Podstawowa opieka zdrowotna to powszechnie dostępna, najważniejsza część systemu opieki zdrowotnej.

Świadczenia w POZ udzielane są osobom, które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ.

Świadczenia POZ udzielane są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 8.00 do 18.00

Dołącz do nas

Lekarz POZ

Pielęgniarka POZ

Położna POZ

Aby korzystać z porad lekarza w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, należy złożyć deklarację wyboru do naszej przychodni.

POZ jest częścią systemu ochrony zdrowia. Zapewnia pacjentom świadczenia w placówce znajdującej się w ich miejscu zamieszkania lub w domu. Świadczenia te ukierunkowane są na profilaktykę oraz promocję i edukację zdrowotną, diagnostykę, leczenie oraz ograniczanie lub zapobieganie niepełnosprawności.

Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej realizuje opiekę lekarską nad ubezpieczonym pacjentem oraz koordynuje udzielanie wszelkich świadczeń przez współpracujący z nim personel medyczny.

Pacjent może zgłosić się do lekarza POZ zawsze, kiedy ma problem zdrowotny. Lekarz ten kieruje procesem leczenia i w wypadku konieczności dalszych badań i leczenia u lekarza specjalisty, wyda odpowiednie skierowania.

Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej realizuje opiekę pielęgniarską w obszarze profilaktyki chorób, świadczeń pielęgnacyjnych, leczniczych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia.

Pielęgniarka POZ na zlecenie lekarza wykonuje zastrzyki oraz zabiegi w odpowiednio i nowocześnie wyposażonym gabinecie lub w domu pacjenta.

Położna POZ realizuje pielęgnacyjną opiekę położniczą i ginekologiczną nad osobami płci żeńskiej oraz noworodkami do 2 miesiąca życia.

Świadczenia gwarantowane położnej POZ obejmują wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych, w przypadkach uzasadnionych – w domu pacjentki, wizytę patronażową oraz profilaktyczną.

Więcej informacji w zakładce położna środowiskowa